Make your own free website on Tripod.com
  Kegunaan Internet

24-05-2006

Home
Perisian
Komponen Utama
Elemen Rekabentuk
Pangkalan Data
Kegunaan Internet
Perisian Editor
Pelayar Dan Penyunting

 

 
INTERNET DAN PERANANNYA

Apabila talian disambungkan ke internet, secara tidak langsung anda telah dihubungkan ke berjuta-juta komputer seluruh dunia yang menawarkan pelbagai perkhidmatan yang boleh dan mampu digunakan. Antara peranan-peranan berikut adalah :

  a) . Penggunaan mel elektronik sebagai komunikasi yang mudah dan pantas

  Di mana mesej elektronik boleh dihantar dan diterima kepada atau daripada sesiapa sahaja. Setiap orang masing-masing mempunyai alamat e-mailnya yang tersendiri. Ini bertujuan untuk memudahkan pengagihan mesej di kalangan mereka seperti mana penggunaan surat-menyurat. E-mail juga hampir sama dengan surat biasa yang mengandungi alamat, nama dan isi kandungan. Yang membezakannya ialah dari segi penghantaran e-mail tersebut adalah jauh lebih pantas dan ekonomi berbanding yang lain dan proses tersebut berlaku dalam setengah saat sahaja (mengikut kajian). Email ini juga boleh digunakan untuk menghantar lampiran secara bersama. Antara domain yang ditawarkan di internet adalah seperti Yahoo, Hotmail dan sebagainya.

  b) . Perbincangan ( bersembang ) sesama manusia di IRC

  IRC atau Internet Relay Chat adalah suatu yang cukup digemari dalam internet sejak kebelakangan ini. Pengguna boleh berinteraksi sesama mereka dalam talian tersebut dengan hanya menggunakan papan kekunci bagaikan bercakap di dalam telefon. Ini adalah jauh lebih ekonomi daripada penggunaan telefon. Ketika ber’IRC’ ini, anda akan berada di dalam sebuah bilik sembang (chatroom), terdapat pelbagai bilik-bilik sembang yang mempunyai nama-nama yang unik. Di sinilah anda akan dapat berkomunikasi secara ‘on-line’ mengenai topik yang diwar-warkan. Antaranya ‘Small Business’, ‘Business Law’, ‘Rule And Accounting’ dan banyak lagi. Bilik-bilik tersebut membolehkan anda berhubung secara terus dengan pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu dari serata dunia dengan hanya kos satu penggilan telefon tempatan.

   c) . Pembekal Maklumat

  Pelbagai maklumat akan dapat diakses di mana-mana sahaja di merata dunia. Pengguna internet dapat pergi ke lokasi mana-mana sahaja yang diinginkan maklumatnya samada dalam bidang pendidikan, perdagangan, perubatan dan lain-lain. Pengguna boleh menggunakan enjin pencari yang banyak terdapat di internet untuk mendapatkannya. Yang penting, rentetan yang hendak dicari ditentukan, manakala enjin pencari tersebut akan menentukan mana-mana pelayan yang disambung. Keputusan carian akan memaparkan nama fail, saiz, tarikh data dicipta, lokasi dan hos komputer di mana data tersebut berada. Setelah pengguna ini mengetahuinya, FTP (File Transfer Protocol) digunakan untuk memindahkan fail tersebut. Protokol ini membenarkan sambungan rangkaian ke komputer lain dan seterusnya memindahkan fail, sekelompok fail atau keseluruhannya juga boleh memindah pelbagai jenis fail termasuk aplikasi, teks, grafik, audio, video, multimedia dan lain-lain.

  d) . Kumpulan Diskusi

  Kumpulan diskusi atau lebih dikenali sebagai newsgroup ialah proses pertukaran idea di kalangan pengguna internet dari seluruh dunia. Melalui internet ini, anada akan dapat melibatkan diri secara aktif atau sebaliknya dalam perbincangan-perbincangan di seluruh dunia.

  e) . Pendidikan Global

  Pelajar sekolah atau pelajar di Institut Pengajian Tinggi, dapat memperolehi maklumat yang diinginkan melalui akses ke internet di mana-mana sahaja lokasi-lokasi pendidikan atau agensi-agensi tertentu. Misalnya, seorang pelajar Malaysia boleh mendapat maklumat sesuatu projek yang dibuat oleh pelajar universiti di Amerika Syarikat. Manakala pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara boleh mendapatkan maklumat mengenai syarat kemasukan, peruntukan yuran dan selainnya dalam internet. Malahan guru pula boleh menjelajah ke seluruh dunia untuk bertukar pendapat dengan sekolah-sekolah lain di seluruh dunia melalui e-mail. Perpustakaan elektronik juga dapat membantu mereka dalam membuat sesuatu penyelidikan. Berbagai masalah dapat diselesaikan dan berbagai maklumat dapat diperolehi dengan lebih mudah, pantas dan berkesan jika dibanding dengan penggunaan faks.

  f) . Memajukan Perniagaan

  Internet membantu menubuhkan syarikat-syarikat global. Internet memberi satu alat yang sempurna untuk membantu syarikat-syarikat ini mengendalikan perniagaan tanpa mendirikan syarikat mereka di sesebuah negara itu. Halaman web syarikat dibina dan digunakan untuk menyampaikan maklumat syarikat kepada umum. Ia boleh menjadi punca untuk maklumat asas mengenai produk-produk mereka, menjelaskan matlamat-matlamat, visi-visi, strategi sesuatu korporat. Pembeli dapat memilih produk atau perkhidmatan yang ditawarkan pada web tersebut.

  g) . Perdagangan Elektronik ( Electronic Commerce ( EC ) )

  Banyak syarikat menggunakan web sebagai komunikasi ‘on-line’ yang cepat dan selamat untuk berhubung dengan para rakan niaga dan para pembekal, dan juga membolehkan pelanggan-pelanggan memesan produk-produk dan perkhidmatan mereka melalui internet. Pengusaha-pengusaha boleh memudahkan kerja mereka dengan memesan melalui internet.

  h) . Melabur Dan Menanam Modal

  Para broker saham dan pelabur-pelabur boleh mengakses maklumat sesuatu perniagaan untuk bursa-bursa saham melalui internet. Dari lokasi tersebut, para pelabur akan mendapat prospektus yang cukup jelas mengenai sesuatu syarikat sebelum melakukan pelaburan.

   i) . Persidangan Video

  Persidangan video ialah suatu aktiviti di mana pengguna boleh berhubung dengan sesiapa sahaja di serata dunia melalui kamera video digital dan mikrofon yang disambung kepada komputer peribadi melalui talian internet. Ini lebih ekonomi dan penjimatan untuk ke sesuatu tempat. Dari segi perniagaan pula, ia secara tidak langsung dapat mengelakkan pembaziran masa dan kos oleh pengurus atau eksekutif. Dari segi pendidikan ia bermenafaat dari persidangan video sebab kawasan-kawasan di luar bandar tidak akan dipencilkan dalam hal penjagaan kesihatan lagi.
   

INTERNET DALAM PENDIDIKAN

Internet merupakan jaringan elektronik yang menghubungkan manusia dengan manusia yang lain di seluruh dunia melalui komputer. Internet merupakan salah satu komponen yang penting di dalam era ledakan maklumat secara global dan maklumat yang diperolehi adalah tanpa sempadan . Pada ketika ini para pendidik dari semua peringkat di serata dunia telah menggunakan internet untuk berkomunikasi, berkongsi maklumat sesama mereka. Menurut Honey dan Henriquez (1993), yang di petik dari Rothenberg (1995), penggunaan rangkaian kerja elektronik boleh membantu guru ( terutama guru baru) dari segi menggurangkan pemencilan diri, mereka boleh berhubung sesama guru, dan boleh meningkatkan professionalisme.

Penggunaan internet membolehkan kita mendapatkan sumber maklumat kajian yang bermutu dan amalan aplikasi dari kalangan para pendidik dan para pelajar (Means et al., 1993, yang di petik dari Rothenberg (1995). Apakah Ciri-Ciri Pada Internet Yang Popular Di Kalangan Pendidik Didalam Mengintegrasikan Kepada Proses Pembelajaran Dan Pengajaran ?

  a) . Mel Elektonik ( E-Mail )

  Penggunaan e-mel merupakan komponen utama di kalangan pengguna internet ketika ini. Ianya merupakan satu kaedah alat perhubungan untuk berhubung secara pantas, murah, boleh dipecayai dan selesa. Pesanan dan pertanyaan boleh ditulis bila-bila masa dan dihantar dari rumah atau pejabat akan terus sampai kepada penerima dalam masa yang singkat. Antara perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh guru dengan mengunakan e-mel di dalam mengintegrasikan internet dalam proses pembelajaran:

 • Berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru, ibu-bapa, pelajar, dan pihak jabatan.
 • Mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal.
 • Mengutus e-mel kepada sekolah lain mengenai bagaimana mereka mengendalikan sesuatu masalah.
 • Berkongsi dan bertukar idea-idea bilik darjah ; teknik mengajar, pengajaran yang kreatif, maklum balas mengenai buku dan alat bantuan mengajar, dan sesuatu projek.
 • Menghubungi agensi-agensi pusat dan sekolah lain mengenai sesuatu program dan polisi yang di gunakan di tempat-tempat lain.

Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelajar melalui e-mel ialah:

 • Berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan sekolah-sekolah lain.
 • Berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai budaya dan latar belakang negara mengenai berbagai isu semasa.
 • Mengalakan perkembangan bahasa terutama bahasa inggeris misalnya mendapatkan rakan pena melalui e-mel dari negara luar.
 • Bertanyakan penyelesaian sesuatu masalah pelajaran secara "on-line".

   

  b) . Kumpulan Diskusi Internet ( Internet Discussion Groups )

  Kumpulan Diskusi Internet secara asasnya adalah aplikasi dan lanjutan kepada penggunaan e-mel secara berkesan. Komuniti-komuniti yang terbentuk secara elektronik yang mempunyai minat yang sama membolehkan ahli-ahli yang menyertai kumpulan diskusi berkongsi pendapat dan membantu diantara satu sama lain tanpa batasan sempadan geografi. Terdapat beribu-ribu kumpulan diskusi yang boleh disertai oleh pendidik mengikut minat mereka.

  c) . Pengkalan Data Katalog Perpustakaan

  Di Amerika Syarikat penggunaan pengkalan data ERIC dan ETS Test Collection merupakan pengkalan data yang paling polular dikalangan pendidik dari semua peringkat. Kita boleh mendapatkan data soal-selidik, artikel-artikel, rancangan pengajaran, ujian, dan lain-lain alat pengukuran dari dua pengkalan data tersebut. Kita juga boleh mengakses katalog dari perpustakaan misalnya perpustakan Universiti Malaya dan lain-lain universiti luar negara serta mengakses bahan-bahan teks bercetak dari badan kerajaan Amerika.

  d) . Gopher dan Halaman Web Seantario Dunia ( Gopher and World Wide Web )

  Halaman web merupakan komponen yang menjadikan internet lebih menarik dan paling diminati oleh sesiapa sahaja yang dapat mengaksesnya. Dengan lebih 50 juta tapak halaman web dan dengan pertumbuhan 10 peratus setiap hari halaman web merupakan sumber maklumat tak terhingga kandungannya. Kepada para pendidik mereka boleh mendapatkan kandungan teks penuh, artikel, rancangan pengajaran , dan lain-lain bahan mengajar; maklumat mengenai projek-projek yang dijalankan untuk pelajar mengambil bahagian dan berkogsi dengan rakan mereka dari negara-negara lain; pendidikan keibu-bapaan, dan maklumat kesihatan serta bermacam-macam maklumat lain yang boleh diperolehi dihujung jari mereka.

  e) . Permindahan Fail (File Transfer)

  Menerusi internet, fail-fail adalah mudah untuk dipindahkan dari satu komputer kepada komputer yang lain menggunakan " File Transfer Protocol (FTP)". Seseorang penulis itu boleh menghantar dan meminta rakan mereka mengenai sesuatu bab artikel itu dengan cepat dan mudah melalui FTP terutama apabila melibatkan sesuatu projek halaman Web yang mana pesertanya dari berbagai tempat. Selain itu perisian-perisian yang boleh guna bersama dan percuma atau berbayar boleh di turun beban ( download) untuk berbagai tujuan pendidikan.    

   

 

Home | Perisian | Komponen Utama | Elemen Rekabentuk | Pangkalan Data | Kegunaan Internet | Perisian Editor | Pelayar Dan Penyunting

This site was last updated 05/24/06